Strona w budowie!

logo

RL GROUP
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

31-548 Kraków, Aleja Pokoju 1,

NIP: 675-161-83-47, REGON: 368468130 KRS: 0000696454
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

BIURO

31-101 Kraków, ul. Straszewskiego 10/2
biuro@rlgroup.com.pl www.rlgroup.com.pl

TELEFON: +48 12 421 47 60